Miasto Sevierville - Logo

O procesie planowania

Proces zatwierdzania

  • Personel skompiluje wszystkie informacje z oceny, raporty konsultantów, szacunki budżetowe, analizę SWOT i wizje w spójny dokument.
  • Zespół ds. rozwoju będzie współpracował z personelem P&R w celu opracowania konkretnych celów i zadań umożliwiających realizację tej wizji.
  • Informacje te zostaną uwzględnione w zestawieniu i raporcie przedstawionym komisji P&R na grudniowym spotkaniu.
  • Następnie przejdzie przez proces zatwierdzania.
Monitoruj i przeglądaj
  • Zostaną przygotowane roczne plany pracy, które pozwolą na realizację planu
  • Oceny planu prac będą przeprowadzane co roku w celu ustalenia, czy poczyniono postępy i czy kierunek działań jest nadal obrany
  • Ankiety klientów i oceny użytkowania zostaną przeprowadzone w ramach oceny planu pracy.