Miasto Sevierville - Logo

Otwórz forum publiczne

Wszystkie spotkania publiczne będą miały otwarte forum publiczne, jeśli zechcesz zabrać głos na temat związany z opublikowanym porządkiem obrad.

Zawiadomienie o przełożeniu spotkań PC i BZA – 7

Będzie to stanowić informację prawną, że posiedzenia Komisji Planowania Regionalnego w Sevierville i Komisji Apelacyjnej ds. zagospodarowania przestrzennego w czwartek 4 lipca 2024 r. zostały przełożone na czwartek 11 lipca 2024 r. Posiedzenia odbędą się o godzinie 5:00 w Sevierville Centrum Obywatelskie. Dalsze informacje na temat tych spotkań można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Sevierville pod numer 453-5504 w zwykłych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku.

Miasto Sevierville nie dopuszcza dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe w programach sponsorowanych przez władze federalne lub stanowe, zgodnie z tytułem VI Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. (42 USC 2000d.).

Zawiadomienie o przełożeniu spotkania BMA – 7

Będzie to stanowić informację prawną, że poniedziałek, 15 lipca 2024 r. posiedzenie Rady Burmistrzów i Radnych miasta Sevierville (BMA) zostało przełożone na 22 lipca 2024 r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 6:00 w Sevierville Centrum Obywatelskie. Dalsze informacje na temat tego spotkania można uzyskać dzwoniąc do ratusza w Sevierville pod numer 453-5504 w zwykłych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku.

Miasto Sevierville nie dopuszcza dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe w programach sponsorowanych przez władze federalne lub stanowe, zgodnie z tytułem VI Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. (42 USC 2000d.).

Zawiadomienie o przesłuchaniu publicznym – O-2024-009 – Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Middle Creek Rd – 5 r.

Będzie to służyć jako powiadomienie prawne o zaplanowanym przesłuchaniu publicznym w celu uzyskania wszelkich publicznych uwag w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości zgodnie z propozycją zawartą w O-2024-009, która obejmuje grunty przy Middle Creek Road od LDR do Karoliny Północnej. Teren ten zaznaczony jest na mapie zacienionymi obszarami.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o przesłuchaniu publicznym -...

Zawiadomienie o standardowych terminach posiedzeń na rok 2024

Rada Burmistrza i Radnych Sevierville niniejszym powiadamia wszystkich obywateli miasta Sevierville w stanie Tennessee, że otwarte i publiczne spotkania odbędą się w roku 2024 w Sevierville Civic Center, 130 Gary Wade Blvd., Sevierville, Tennessee (o ile nie wskazano inaczej) następująco:

Czytaj więcej: Informacja o Standardzie 2024...

Skontaktuj się z nami

Boba Stahlke’a, Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefon: 865.453.5506

Kalendarz spotkań