Miasto Sevierville - Logo

Praca w Zezwoleniu ROW

Zgodnie z pdf Kodeks miejski miasta Sevierville, tytuł 16, rozdział 4 (763 KB) , dostawcy usług komunalnych i inne firmy chcące wykonywać prace w pasach publicznych na terenie miasta Sevierville muszą uzyskać pozwolenie na budowę w obrębie pasa drogowego od Departamentu Robót Publicznych. Proces ten rozpoczyna się od złożenia wniosku online www.mygovernmentonline.org wybierając „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”, a następnie typ wniosku „Pierwstwo przejazdu”. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakładaniu konta, zadzwoń pod numer 1-866-957-3764. Po otrzymaniu płatności Wydział Robót Publicznych rozpatrzy wniosek i wyda pozwolenie.

Wszelkie prace wykonywane na pasie drogowym Departamentu Transportu stanu Tennessee (TDOT) również wymagają pozwolenia od TDOT. Aby uzyskać więcej informacji na temat zezwoleń TDOT, skontaktuj się z biurem ruchu TDOT Region 1 pod numerem 865-594-2456.

https://www.tn.gov/tdot/right-of-way-division/utilities-office/utilities-office-staff.html

Skontaktuj się z nami

Aby złożyć wnioski o pozwolenie:

publicworks@seviervilletn.org

Dla informacji:

Jeffa Carra, Inspektor terenowy

Droga Roberta Hendersona 310
Sevierville, TN 37862
Telefon: 865.429.4567

Dokumenty:

Kodeks miejski Tytuł 16 Rozdział 4