Miasto Sevierville - Logo

Strona główna

Systemy Informacji Geograficznej (GIS):

GIS pozwala nam wizualizować, kwestionować, analizować i interpretować dane, aby zrozumieć zależności, wzorce i trendy związane z pozycjami na powierzchni Ziemi. Łącząc pozornie niezwiązane ze sobą dane, GIS może pomóc osobom i organizacjom lepiej zrozumieć wzorce i relacje przestrzenne.

Miasto Sevierville udoskonala swoje podejście do wdrażania naszego oprogramowania GIS. Obecnie pracujemy nad różnymi aplikacjami i wdrożeniami projektów, które zmienią sposób, w jaki organizacja wykorzystuje i interpretuje dane. To z kolei zmieni sposób, w jaki jesteśmy w stanie wyświetlać i udostępniać te dane społeczeństwu. Celem miasta w podejściu do zwiększania naszych możliwości GIS jest uzyskanie oszczędności kosztów poprzez większą wydajność, lepsze podejmowanie decyzji, poprawę komunikacji, prowadzenie lepszej dokumentacji oraz lepsze zarządzanie Miastem i jego usługami w ujęciu geograficznym.

Zobacz galerię map