Miasto Sevierville - Logo

Archiwum Miesięczne

luty 2015

Witamy na naszej stronie Archiwum. Na tej stronie znajdziesz w sumie 212 naszych przedmiotów w podziale na miesiące i lata.
W tym archiwum można wyświetlać wyłącznie pliki z artykułów utworzonych od chwili uruchomienia tej witryny w sierpniu 2010 r.
Podatek hotelowy
3759

Jaka sprzedaż podlega podatkowi restauracyjnemu?

Wszystkie gotowe potrawy i napoje bezalkoholowe.... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
3896

Co uważa się za gotowe jedzenie?

Gotowa żywność obejmuje gotowe do spożycia artykuły spożywcze lub napoje, przeznaczone do spożycia w lokalu lub poza nim, w tym między innymi restauracje, kawiarnie, stołówki, firmy cateringowe, delikatesy, sklepy... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
3853

Czy wygodne sklepy płacą podatki restauracyjne?

Sklepy ogólnospożywcze i stacje benzynowe mają pobierać i odprowadzać ten 2% podatek, jeśli serwują swoim konsumentom jakikolwiek rodzaj „gotowej” żywności. „Żywność gotowa” obejmuje którykolwiek z poniższych: żywność sprzedawana w ... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
3780

Jakie rodzaje przedsiębiorstw są zobowiązane do gromadzenia i przekazywania tych pieniędzy miastu?

Podatek restauracyjny powinien być pobierany przez każdy lokal sprzedający gotową żywność w mieście Sevierville, niezależnie od tego, czy jest przeznaczony do spożycia w lokalu, czy poza nim. Należy pobrać podatek od rozrywki... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
3789

W jaki sposób podatek ten zostanie przekazany miastu Sevierville?

Wszystkie podatki od restauracji, rozrywek i zakwaterowania należy rozliczać online na stronie www.seviervilletn.org. Po upewnieniu się, że wszystkie dane są prawdziwe i prawidłowe, dokonaj płatności on-line lub wydrukuj formularz i prześlij wraz z p... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
3704

Czy podatek ten dotyczy hurtowych dystrybutorów żywności, którzy nie mają bezpośredniej konsumpcji na miejscu?

Nie. Podatek ten nie powinien być pobierany od hurtowników żywności, które nie zapewniają konsumpcji na miejscu w swoich fabrykach lub magazynach. Jeśli tak, przygotuj się na podanie numeru identyfikacji podatkowej hurtownika ... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
3757

Czy miasto skontaktuje się ze mną, aby poinformować mnie, ile jestem winien podatków?

Nie. Podatki hotelowe opierają się na miesięcznych przychodach Twojej firmy podlegających opodatkowaniu, które są następnie obliczane przy zastosowaniu stawki podatkowej wynoszącej 2% w przypadku rozrywki i restauracji oraz 3% w przypadku zakwaterowania i przekazywane bezpośrednio do t... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
12566

Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące podatku?

Kopia każdego prawa jest dostępna w Internecie pod adresem www.seviervilletn.org. Dokumenty te znajdują się na stronie głównej i mają następujące tytuły: · Sevierville pdf Podatek od rozrywki (187 KB) &middo... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
12519

Czy mogę zapłacić podatki pocztą lub w Urzędzie Miasta, czy muszę skorzystać z procedury online?

Wszystkie podatki od restauracji, rozrywek i zakwaterowania należy rozliczyć online. Dokończ proces składania wniosku online, wydrukuj kopię do swoich rejestrów i kopię, aby przekazać płatność bezpośrednio do ratusza... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
11715

Czy ma znaczenie, w jaki sposób firma pokazuje konsumentom podatek dla celów otrzymania rachunku?

Stanowy podatek od sprzedaży w mieście Sevierville wynosi obecnie 9.75% i jako taki powinien być wykazywany na wszystkich rachunkach. Podatek hotelowy powinien być wyszczególniony w osobnej pozycji, np. „podatek od rozrywki” lub „... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
11870

Na co zostaną przeznaczone wpływy podatkowe?

Podatki te zostaną przeznaczone na reklamę turystyczną i wydatki na infrastrukturę związaną z turystyką.... Czytaj więcej..

Podatek hotelowy
16165

Co to jest podatek hotelowy?

Turystyka jest głównym motorem gospodarczym Sevierville i hrabstwa Sevier. Miasto Sevierville od wielu lat stara się zwiększyć inwestycje w turystykę. Aby skutecznie rozwijać tego niezwykle imp... Czytaj więcej..

Rada Odwoławcza ds. Zagospodarowania Przestrzennego
7117

Rada Odwoławcza ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Komisja ta jest uprawniona do rozpatrywania odwołań od decyzji i interpretacji przyjętego przez miasto rozporządzenia w sprawie zagospodarowania przestrzennego Sevierville. (Każda osoba może odwołać się od decyzji dowolnego pracownika Urzędu Miejskiego m.in... Czytaj więcej..

Strony docelowe
3915

Miasto E-SKRÓT
4545

Miasto E-SKRÓT

eBrief miasta Sevierville to źródło aktualnych i aktualnych informacji na temat władz miasta, usług i społeczności. Ukazuje się mniej więcej raz na tydzień. Jest dostępny na stronie Miasta... Czytaj więcej..

Zwierzęta i zwierzęta
10106

Często Zadawane Pytania

Co zrobić z bezdomnymi zwierzętami? + Jeśli spotkasz bezdomne zwierzę w mieście Sevierville, natychmiast zadzwoń na policję pod numer 865-453-5506. Patrol wyłączony Czytaj więcej..

Komisja Planowania
13393

Porządek obrad

document.documentElement.classList.add("k-ui-j3", "k-ui-j3-site");document.documentElement.classList.add('k-js-enabled'); Czytaj więcej..

Komisja ds. Zagospodarowania Zabytkowego
3141

Nieprzypisane
10515

Zgłoś problem
4245

Woda i kanalizacja
12904

Raport o jakości wody

Nasz najnowszy raport dotyczący jakości wody jest już dostępny. pdf Roczny raport dotyczący jakości wody pitnej za rok 2020 (146 KB) ... Czytaj więcej..

Oferty
15381

Woda i kanalizacja
16614

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Za całość usług wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta i niektórych obszarów poza nim odpowiada Zakład Wodociągów. Zakład posiada najnowocześniejszą stację uzdatniania wody (12 mln... Czytaj więcej..

Usługi informacyjne
8248

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna zapewnia działanie rozległej sieci komputerowej miasta (w tym sprzętu i oprogramowania), systemów telefonicznych, kontroli dostępu, kontroli systemów i gromadzenia danych... Czytaj więcej..


Parki i rekreacja
17086

Witamy w parkach i rekreacji w Sevierville

Założona w 1974 roku; Departament Parków i Rekreacji miasta Sevierville był zwycięzcą licznych nagród stanu Tennessee w zakresie parków i rekreacji. Departament zarządza Sev... Czytaj więcej..

Administracja
11153

Administracja

Bieżącym zarządzaniem miastem Sevierville kieruje Administrator miasta. Wójt nadzoruje zarządzanie wszystkimi wydziałami miasta i realizuje politykę określoną przez t... Czytaj więcej..

Policja
37604

Departament policji w Sevierville

Miasto Sevierville jest samorządną formą rządu utworzoną na mocy statutu stanu z 1901 r. Komendant policji jest mianowany przez administratora miasta i jest szefem wydziału policji, który prowadzi... Czytaj więcej..

Finanse
11144

Dział Finansowy

Wydział Finansów to punkt wejścia do Urzędu Miejskiego. Recepcjonista i personel recepcji dołożą wszelkich starań, aby Twoje doświadczenie z miastem było szybkie, sprawne i przyjemne! Departament Finansów... Czytaj więcej..

Egzekwowanie kodu
12547

Departament Egzekwowania Kodeksu

Departament Egzekwowania Kodeksu jest odpowiedzialny za wydawanie wszystkich pozwoleń na budowę, oznakowanie, imprezy specjalne, a także egzekwowanie wszystkich rozporządzeń miejskich. Pracownicy egzekucyjni prowadzą także bu... Czytaj więcej..

Wyniki 151 - 180 z 212