Miasto Sevierville - Logo

Ulice

StreetWydział Ulic Departamentu Robót Publicznych jest odpowiedzialny za utrzymanie miejskich ulic, mostów i pasów drogowych. W ten sposób łatamy dziury, dokonujemy gruntownych napraw asfaltu, zbieramy śmieci, kosimy i zjadamy chwasty z dróg, instalujemy i ulepszamy systemy odwadniające, zamiatamy wszystkie ulice (zarówno lokalne, jak i TDOT ROW) i wykonujemy wiele innych zadań. Zajmujemy się także usuwaniem śniegu i lodu oraz uprzątaniem innych śmieci po burzach. Pomagamy innym Wydziałom Miasta w zakresie specjalistycznego sprzętu (koparko-ładowarki, wywrotki lub układarki itp.). Oprócz tradycyjnych aspektów pracy na ulicach, powierzono nam również odpowiedzialność za koszenie i odchwaszczanie wybranych fragmentów brzegów rzek West Prong w rzekach Little Pigeon River i Middle Creek w ramach projektu ponownego udrożnienia rzeki TVA z lat 1960-tych. Koszenie odbywa się zazwyczaj jesienią, gdy roślinność przechodzi w stan spoczynku.

Skontaktuj się z nami

Hala Watsona, Nadzorca Ulic

Droga Roberta Hendersona 310
Sevierville, TN 37862
Telefon: 865.429.4567

Dokumenty Oddziału