Miasto Sevierville - Logo

Prawa ofiar przemocy domowej

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY W DOMU, możesz zwrócić się do Prokuratora Generalnego Okręgowego o złożenie skargi karnej. Masz także prawo zwrócić się do sądu właściwego dla stosunków domowych i złożyć wniosek o Nakaz Ochrony.

Czytaj więcej: Ofiara przemocy domowej...

Zasoby ofiar i świadków

453.5506 Departament Policji w Sevierville
429.7021 Biuro Prokuratora Generalnego hrabstwa Sevier
453.4686 Departament Usług Społecznych hrabstwa Sevier (odniesienie do lokalnych służb kryzysowych)

Przeczytaj więcej: Zasoby dla ofiar i świadków