Miasto Sevierville - Logo

Cyberprzemoc — dostępne szkolenie online

Według najnowszych badań co czwarty nastolatek doświadczył cyberprzemocy, a co szósty nastolatek przyznaje się do cyberprzemocy. Wiele badań wskazuje na silny związek pomiędzy znęcaniem się a samobójstwem. Rodzice, nauczyciele i uczniowie muszą rozpoznać niebezpieczeństwa związane z znęcaniem się i nauczyć się, jak pomagać uczniom, którzy są najbardziej zagrożeni.

NW3C i Fundacja Safe Surfin', przy wsparciu Fundacji Leona Lowensteina, nawiązały współpracę w celu opracowania nowego, interaktywnego szkolenia online, które ma pomóc nauczycielom i rodzicom w konstruktywnym rozwiązaniu tego poważnego problemu, przed którym stoją dziś młodzi ludzie.

„Cybernękanie: nasze dzieci, nasz problem” to interaktywny program szkoleniowy trwający od 30 do 45 minut, który będzie źródłem informacji dla rodziców, nastolatków, nauczycieli i organów ścigania. Szkolenie to omawia sposoby radzenia sobie z cyberprzemocą i reagowania na nią, w tym skuteczne strategie empatii, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i zgłaszania incydentów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego szkolenia lub wziąć udział w kursie, przejdź do www.nw3c.org/cyberbullying.

 

Skontaktuj się z nami

Józefa Manninga, Komendant policji

Bulwar Gary'ego Wade'a 300.
Sevierville TN 37862

911 Emergency 
865.453.5506 Wysyłka
865.453.7296 Wydział Dochodzeń Kryminalnych
865.453.7310 Records
865.453.0789 Zgłoś działalność przestępczą
865.453.1986 Raport o aktywności narkotykowej
865.453.6680 Fax

Zastępca szefa, Sama Hinsona

Kapitan Davida Finchuma
Kapitan Raya Browna

Porucznik detektyw Jamie Roberts
Porucznik Robbiego Balla
Porucznik Rebekę Cowan
Porucznik Anna Jordania
Porucznik Matt Nicol
Porucznik Brandana Perry’ego
Porucznik TC Faulconera
Porucznik Robby'ego Nelmsa
Porucznik Shawna Crawforda

Specjalista ds. Informacji Publicznej Boba Stahlke’a