Miasto Sevierville - Logo

7. Kontrola gołębi

SEKCJA

10-701. Gołębie.
10-702. Uskarżanie się.

10-701. Gołębie. Właściciele gołębi pozwalających swoim gołębiom nocować lub przebywać na posesji lub budynkach innych osób, stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a także obrażają zmysły estetyczne poprzez zanieczyszczenie gołębi. Takie przesiadywanie lub nocowanie uznawane jest za zakłócanie porządku publicznego. (Kodeks 1996, § 10-901)

10-702. Uskarżanie się. Jeżeli do Policji wpłynie zweryfikowana skarga co najmniej dwóch (2) obywateli, w której zarzuca się, że dana osoba pozwala na przebywanie gołębi na posesji składającego skargę, Policja poinformuje właściciela tych gołębi, że skarga została rozpatrzona otrzymał i powołuje właściciela gołębi w związku z naruszeniem zarzucanym we wspomnianej petycji. (Kodeks 1996, § 10-902)

Skontaktuj się z nami

Józefa Manninga, Komendant policji

Bulwar Gary'ego Wade'a 300.
Sevierville TN 37862

911 Emergency 
865.453.5506 Wysyłka
865.453.7296 Wydział Dochodzeń Kryminalnych
865.453.7310 Records
865.453.0789 Zgłoś działalność przestępczą
865.453.1986 Raport o aktywności narkotykowej
865.453.6680 Fax

Zastępca szefa, Sama Hinsona

Kapitan Davida Finchuma
Kapitan Raya Browna

Porucznik detektyw Jamie Roberts
Porucznik Robbiego Balla
Porucznik Rebekę Cowan
Porucznik Anna Jordania
Porucznik Matt Nicol
Porucznik Brandana Perry’ego
Porucznik TC Faulconera
Porucznik Robby'ego Nelmsa
Porucznik Shawna Crawforda

Specjalista ds. Informacji Publicznej Boba Stahlke’a