Miasto Sevierville - Logo

10. Wścieklizna i ukąszenia zwierząt

SEKCJA

10-1001. Raportowanie.
10-1002. Kontrola.

10-1001. Raportowanie. Każdy, kto ma wiedzę lub powody, by sądzić, że jakiekolwiek zwierzę w mieście ugryzło człowieka, ma obowiązek zgłosić w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin, o ile jest znane, imię i nazwisko oraz adres właściciela oraz okoliczności związane ze zwierzęciem. Zgłoszenie dotyczące pogryzienia należy zgłosić Policji. (Kodeks 1996, § 10-1201)

10-1002. Kontrola.
(1) Ilekroć jakiekolwiek zwierzę udomowione ugryzie osobę, należy ją zamknąć w miejscu wyznaczonym przez Policję i na taki okres obserwacji, jaki może być konieczny, chyba że zwierzę jest zbyt złośliwe i niebezpieczne, aby można je było bezpiecznie skonfiskować, w w takim przypadku zwierzę może zostać zabite i przesłane do państwowego laboratorium w celu zbadania na wściekliznę.
(2) Jeżeli dzikie zwierzę ugryzło człowieka, należy je zabić, unikając uszkodzenia okolicy głowy (mózgu), i dostarczyć do Laboratorium ds. Wścieklizny Oddziału w Knoxville Departamentu Rolnictwa Tennessee, w stanie schłodzonym, ale nie zamrożonym, w celu zbadania na wściekliznę . (Zamówienie nr 2011-021, grudzień 2011)

Skontaktuj się z nami

Józefa Manninga, Komendant policji

Bulwar Gary'ego Wade'a 300.
Sevierville TN 37862

911 Emergency 
865.453.5506 Wysyłka
865.453.7296 Wydział Dochodzeń Kryminalnych
865.453.7310 Records
865.453.0789 Zgłoś działalność przestępczą
865.453.1986 Raport o aktywności narkotykowej
865.453.6680 Fax

Zastępca szefa, Sama Hinsona

Kapitan Davida Finchuma
Kapitan Raya Browna

Porucznik detektyw Jamie Roberts
Porucznik Robbiego Balla
Porucznik Rebekę Cowan
Porucznik Anna Jordania
Porucznik Matt Nicol
Porucznik Brandana Perry’ego
Porucznik TC Faulconera
Porucznik Robby'ego Nelmsa
Porucznik Shawna Crawforda

Specjalista ds. Informacji Publicznej Boba Stahlke’a