Miasto Sevierville - Logo

Archiwum Miesięczne

marzec 2017

Witamy na naszej stronie Archiwum. Na tej stronie znajdziesz w sumie 11 naszych przedmiotów w podziale na miesiące i lata.
W tym archiwum można wyświetlać wyłącznie pliki z artykułów utworzonych od chwili uruchomienia tej witryny w sierpniu 2010 r.

Dostępność publiczna
21393

Dostępność publiczna
24403

Reklamacje ADA

Jednym z obowiązków Biura ADA miasta Sevierville jest przyjmowanie i rozpatrywanie skarg. Celem procedury reklamacyjnej jest zapewnienie mechanizmu rozwiązywania konfliktów dyskr... Czytaj więcej..

Dostępność publiczna
25923

Problemy zatrudnienia ADA

Od dawna polityką miasta Sevierville jest zakaz dyskryminacji lub molestowania jakiejkolwiek kwalifikującej się osoby ze względu na niepełnosprawność w związku z zatrudnianiem i e-mailem Departamentu.... Czytaj więcej..

Dostępność publiczna
25647

Zawiadomienie o wymaganiach

Miasto Sevierville na bieżąco udostępnia wnioskodawcom, uczestnikom, beneficjentom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom informacje ADA/504 dotyczące praw i ochrony przysługującej... Czytaj więcej..

Dostępność publiczna
25035

Zespół ADA miasta Sevierville

Koordynator ADA, Lucas Munasque, zastępca kierownika projektu Michael Sampson, koordynator robót publicznych Bob Moncrief, kierownik usług centralnych/kierownik projektu Rebecca Nowak, koordynator ds. ryzyka Kristi Czytaj więcej..

Dostępność publiczna
22026

Zasady ADA

Publikacje miasta Sevierville muszą zawierać dane kontaktowe w przypadku pytań lub próśb o zakwaterowanie w związku z odpowiednim programem. Należy używać znormalizowanego języka. Formalne &bdquo... Czytaj więcej..

Dostępność publiczna
25240

ADA

Miasto Sevierville przestrzega polityki pełnej dostępności i niedyskryminacji w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Miasto zobowiązuje się do przestrzegania intencji i ducha t... Czytaj więcej..

Dostępność publiczna
26804

Dostępność publiczna

Celem miasta Sevierville jest, aby żadna osoba nie została wykluczona z udziału, pozbawiona korzyści lub poddana dyskryminacji w ramach jakiegokolwiek programu lub działania wspieranego przez miasto Sevierville ... Czytaj więcej..

Trasy spacerowe
8257

Greenway Middle Creek — 2.0 mil

Nowo nazwana Middle Creek Greenway obejmuje pętlę Greenway wokół kompleksu miejskiego, a także planowane połączenie przez Middle Creek z klubem dla chłopców i dziewcząt. Kiedy opuścisz Munici... Czytaj więcej..

Zielone szlaki, szlaki i upiększanie
4826

Zielony szlak Middle Creek

Nowo nazwana Middle Creek Greenway obejmuje pętlę Greenway wokół kompleksu miejskiego, a także planowane połączenie przez Middle Creek z klubem dla chłopców i dziewcząt. Kiedy opuścisz Munici... Czytaj więcej..

Wyniki 1 - 11 z 11