Miasto Sevierville - Logo

Zawiadomienie o wymaganiach

Miasto Sevierville na bieżąco udostępnia wnioskodawcom, uczestnikom, beneficjentom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom informacje ADA/504 dotyczące praw i ochrony zapewnianej przez Tytuł II, w tym informacje o tym, w jaki sposób wymagania Tytułu II mają zastosowanie do poszczególnych programów, usług i działania.

Obowiązkiem Administratora Miasta jest określenie najskuteczniejszych metod uświadamiania jednostek w społeczności o ich prawach i ochronie. Miejski Zespół ADA, składający się z pracowników Miasta reprezentujących różne wydziały Miasta, może pomóc Administratorowi Miasta w znalezieniu sposobów informowania społeczeństwa.

Aby zapewnić skuteczną komunikację, informacje prezentowane są jasnym, prostym językiem angielskim, unikając idiomów prawniczych i biurokratycznych. Jednym ze sposobów powiadamiania społeczeństwa przez miasto Sevierville jest użycie symboli graficznych w ogłoszeniach i reklamach. Te logo mogą skutecznie przekazywać informacje dotyczące polityki i praktyk miasta. Międzynarodowym symbolem dostępności jest logo wózka inwalidzkiego. Ogłoszenia Publiczne TDOT mogą także zawierać adres i numer telefonu Koordynatora ADA.

PRZYKŁAD OGŁOSZENIA

Miasto Sevierville nie dyskryminuje ze względu na niepełnosprawność w zakresie dostępu do programów, usług lub działań ani korzystania z nich. Miasto Sevierville nie stosuje dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność podczas zatrudniania ani praktyk zatrudnienia.

(Niniejsze powiadomienie jest dostarczane zgodnie z wymogami tytułu II amerykańskiej ustawy o osobach niepełnosprawnych z 1990 r.)

Pytania, wątpliwości, skargi lub prośby o dodatkowe informacje dotyczące ADA/504 można kierować do miasta Sevierville:

Lucas Munasque
Asystent Kierownika Projektu/Koordynator ADA
Droga Roberta Hendersona 310
PO Box 5500
Sevierville, TN 37864
Telefon: 865.429.4567
TTY: XXX.XXX.XXXXXX
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby potrzebujące pomocy pomocniczych do skutecznej komunikacji w programach lub usługach miasta Sevierville proszone są o przedstawienie swoich potrzeb i preferencji. 

Skontaktuj się z nami

Koordynator AD, Lucas Munasque, Asystent Kierownika projektu

Michaela Sampsona, Koordynator Robót Publicznych

Boba Moncriefa, Kierownik Usług Centralnych/Kierownik Projektu

Rebeka Nowak, Koordynator Ryzyka

Krystyna Ward, Menedżer Zasobów Ludzkich

Dawid Kurd, Menedżer urządzeń

Karol Walenty, Urzędnik Budowlany

Barbary Mattern, Woda/Kanalizacja

Beth Penland, Parki i rekreacja

Trudy Rioza, Policja

J.C. Greena, Ogień

Sara Duncan, Finanse

John Sullivan, Centrum kongresowe/golf

Bulwar Gary'ego Wade'a 120.
Sevierville, TN 37862
Telefon: 865.453.5504