Miasto Sevierville - Logo

Reklamacje ADA

Jednym z obowiązków Biura ADA miasta Sevierville jest przyjmowanie i rozpatrywanie skarg. Celem procedury składania skarg jest zapewnienie mechanizmu rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją na poziomie lokalnym, zamiast wymagać od osoby składającej skargę uciekania się do rozwiązania kwestii na poziomie stanowym lub federalnym.

Procedura składania skarg ADA została ustanowiona w celu spełnienia wymogów amerykańskiej ustawy o osobach niepełnosprawnych z 1990 r. Może z niej skorzystać każdy, kto chce złożyć skargę dotyczącą dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w praktykach i politykach zatrudnienia lub w świadczeniu usług, działalności, programów lub świadczeń przez miasto Sevierville.

Skarga powinna, jeśli to możliwe, mieć formę pisemną i zawierać informacje na temat domniemanej dyskryminacji, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu osoby składającej skargę oraz lokalizację, datę i opis sytuacji. Alternatywne sposoby składania reklamacji, takie jak wywiad lub nagranie reklamacji, zostaną udostępnione osobom niepełnosprawnym na ich żądanie.

Przepisy Tytułu II nie określają trybu postępowania reklamacyjnego. Miasto Sevierville stosuje już wdrożoną procedurę składania skarg.

Aby pobrać Politykę dotyczącą dyskryminacji osób niepełnosprawnych miasta Sevierville i formularz skargi (pdf), kliknij poniższe łącza:

pdf Polityka ADA dotycząca dyskryminacji osób niepełnosprawnych (374 KB)

pdf Formularz wniosku o zakwaterowanie ADA (31 KB)

Aby skorzystać z formularza online, możesz także skorzystać z poniższego łącza:

Polityka ADA dotycząca dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i formularz skargi online

Osoba składająca skargę i/lub wyznaczona osoba powinna złożyć skargę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia zarzucanego naruszenia.

Reklamacje złóż na adres:

Lucas Munasque
Asystent kierownika projektu ds. robót publicznych/koordynator ADA
Droga Roberta Hendersona 310
Sevierville, TN 37862
Telefon: 865.429.4567
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skontaktuj się z nami

Koordynator AD, Lucas Munasque, Asystent Kierownika projektu

Michaela Sampsona, Koordynator Robót Publicznych

Boba Moncriefa, Kierownik Usług Centralnych/Kierownik Projektu

Rebeka Nowak, Koordynator Ryzyka

Krystyna Ward, Menedżer Zasobów Ludzkich

Dawid Kurd, Menedżer urządzeń

Karol Walenty, Urzędnik Budowlany

Barbary Mattern, Woda/Kanalizacja

Beth Penland, Parki i rekreacja

Trudy Rioza, Policja

J.C. Greena, Ogień

Sara Duncan, Finanse

John Sullivan, Centrum kongresowe/golf

Bulwar Gary'ego Wade'a 120.
Sevierville, TN 37862
Telefon: 865.453.5504