Miasto Sevierville - Logo

Aplikacja sklepu z pakietami detalicznymi

Okres składania wniosków dobiegł końca. Zgłoszenia są sprawdzane pod kątem kryteriów kwalifikacyjnych.

pdf Wyniki losowania loterii (110 KB)

 

pdf Rozporządzenie O-2023-015 Sklepy detaliczne (431 KB)

pdf Uchwała R-2023-014 Sklepy z pakietami detalicznymi (106 KB)

pdf Wniosek do pobrania (321 KB)

Mapa stref sklepów detalicznych

 

Okres składania wniosków dobiegł końca.

 

Sklepy detaliczne, które chcą uzyskać „Licencję na sklep detaliczny” wydaną przez Komisję ds. napojów alkoholowych stanu Tennessee (TABC), muszą najpierw uzyskać „Certyfikat zgodności miasta Sevierville”, wymagany przez Kodeks Tennessee z adnotacją § 57-3-208. Osoby ubiegające się o niniejszy Certyfikat zgodności powinny zapoznać się z następującymi instrukcjami i procedurami:

 1. Certyfikat zgodności wydawany jest wyłącznie wnioskodawcy będącemu osobą, firmą, korporacją, spółką akcyjną, konsorcjum lub stowarzyszeniem.
 1. Wniosek o wydanie certyfikatu zgodności należy wypełnić w imieniu wszystkich właścicieli wnioskodawcy. W części pierwszej wniosku należy wskazać każdą osobę mającą bezpośredni lub pośredni udział w sklepie detalicznym jako właściciel, wspólnik, akcjonariusz lub w inny sposób. W przypadku, gdy wnioskodawcą lub członkiem grupy składającej wniosek jest spółka osobowa, spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub inny prawnie uznany podmiot, należy ujawnić każdą osobę zainteresowaną i podać informacje dotyczące wniosku dostarczonego przez Miasto.
 1. Część drugą wniosku powinny wypełnić wszystkie osoby wskazane w części pierwszej i wszystkie muszą przejść weryfikację przeszłości kryminalnej, jak opisano poniżej.
 1. Po złożeniu wniosku wnioskodawca musi dostarczyć miastu kopię sprawdzenia przeszłości każdego wnioskodawcy lub członka grupy składającej wniosek za pomocą wielostanowego lokalizatora rejestrów karnych lub innej podobnej komercyjnej ogólnokrajowej bazy danych z zatwierdzeniem. Sprawdzenie przeszłości musi obejmować okres dziesięciu lat bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku. Wspomniane sprawdzenie przeszłości należy zakończyć w ciągu 30 dni poprzedzających złożenie przez wnioskodawcę wniosku o wydanie świadectwa. https://www.tn.gov/tbi/article/background-checks. Pamiętaj, aby wybrać opcję Ogólnokrajowy.
 1. Certyfikat zgodności jest ważny wyłącznie dla wnioskodawcy lub grupy wnioskodawców i nie może zostać przekazany ani sprzedany innej osobie lub grupie.
 1. Zanim wniosek wnioskodawcy o wydanie certyfikatu zostanie zatwierdzony, wypełniony wniosek musi zawierać następujące elementy:
  1. Wypełnienie części pierwszej i drugiej wniosku o wydanie certyfikatu zgodności, podpisanie przez wnioskodawcę (wnioskodawców) i poświadczenie notarialne.
  2. Uwierzytelniona kopia ogólnokrajowego sprawdzenia przeszłości każdej osoby wymienionej we wniosku jako wnioskodawca lub członek grupy składającej wniosek.
  3. Elektroniczna kopia planu terenu przedstawiająca: kształt, wielkość i lokalizację działki, na której ma działać sklep detaliczny; kształt, rozmiar, wysokość i lokalizacja wszystkich budynków; oraz wydzielone miejsca parkingowe i pozaulicowe miejsca do załadunku i rozładunku, które należy zapewnić, łącznie z dostępem pojazdów z tych obszarów do ulicy publicznej.
  4. Plan piętra wskazujący powierzchnię proponowanego sklepu i powierzchnie do wykorzystania do sprzedaży detalicznej i przechowywania, lokalizacje wejścia/wyjścia oraz lokalizację okien.
  5. Zamiast dostarczania kopii informacji przekazanych TABC wnioskodawca przedstawia we wniosku wstępnym następujące informacje:
      • Dowód prawa do posiadania lokalu.
      • Dowód tożsamości wydany przez rząd, zgodnie z wymaganiami, przez każdego właściciela, niezależnie od procentu własności.

Do 15 stycznia 2024 r. należy przesłać następujące informacje:

      • Osobiste sprawozdanie finansowe każdego właściciela.
      • Kontrola zdolności kredytowej każdego właściciela.
      • Zeznania podatkowe z poprzednich dwóch (2) lat dla każdego właściciela.
      • Wyciągi bankowe z poprzednich trzech (3) miesięcy dla każdego właściciela.

F. Aby ustalić, czy lokalizacja jest odpowiednio wyznaczona na strefy, należy upewnić się, że podany adres i/lub mapa, numer grupy i paczki to fizyczny adres zakładu.

 1. W momencie wystawienia faktury należy uiścić bezzwrotną opłatę tysiąc pięćset (1,500.00 USD) za wniosek.
 1. Okres składania wniosków dobiegł końca.

W przypadku pytań prosimy o e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Niniejsza mapa służy wyłącznie celom informacyjnym. Jedynym celem jest pomoc w ustaleniu, dla której strefy składany jest wniosek i nie stanowi przedstawienia kwalifikujących się nieruchomości.

Mapa stref sklepów detalicznych