Miasto Sevierville - Logo

Władze miejskie Sevierville

Miastem Sevierville zarządza burmistrz wybierany przez obywateli oraz pięcioosobowa Rada Radnych, którzy są wybierani w większości. Bieżącą działalnością Miasta kieruje Wójt wyznaczony przez BMA. Funkcje Miasta podzielone są na dwanaście wydziałów.

Misją miasta Sevierville jest świadczenie wysokiej jakości usług, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu zbiorowych interesów wszystkich obywateli i gości naszej społeczności.