Miasto Sevierville - Logo

Zgłoś problem

Wyślij e-mail, aby zgłosić problem do miasta Sevierville tutaj

Zgłoś problem lub złóż wniosek o usługę.

Skontaktuj się z nami!

Pozostań w kontakcie z miastem na Facebooku i X.

Wyniki ankiety obywatelskiej z 2017 r

Na początku tego roku poprosiliśmy mieszkańców o wzięcie udziału w naszej przeprowadzanej dwa razy w roku Ankiecie Obywatelskiej. Opublikowano wyniki i miasto otrzymało bardzo wysokie oceny za bezpieczeństwo miasta, w tym policję i straż pożarną oraz kilka funkcji robót publicznych, takich jak wywóz śmieci i utrzymanie chodników.

Czytaj więcej: Wyniki badania obywatelskiego 2017

Informacja publiczna

Miasto zapewnia wiele możliwości interakcji z mieszkańcami i mediami, dostarczając informacje i odpowiadając na prośby. Oprócz strony internetowej miasta, znaczna obecność w mediach społecznościowych jest utrzymywana za pośrednictwem ośmiu Facebook strony i Twitter strona. Kwartalnik e-biuletyn jest rozpowszechniany drogą elektroniczną.

Najnowsze wieści

Nadchodzące wydarzenia

15 kwietnia
Spotkanie Zarządu Piwa
Data 04.15.2024 11: 30 am
15 kwietnia
Warsztaty BMA
Data 04.15.2024 3: 30 pm
15 kwietnia
16 kwietnia
Spotkanie PBA
Data 04.16.2024 2: 00 pm
2 Maja
Posiedzenia Komisji Planowania
Data 05.02.2024 5: 00 pm

Skontaktuj się z nami

Boba Stahlke’a, Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefon: 865.453.5506

Kalendarz miejski