Miasto Sevierville - Logo

Wyniki ankiety obywatelskiej z 2017 r

Na początku tego roku poprosiliśmy mieszkańców o wzięcie udziału w naszej przeprowadzanej dwa razy w roku Ankiecie Obywatelskiej. Opublikowano wyniki i miasto otrzymało bardzo wysokie oceny za bezpieczeństwo miasta, w tym policję i straż pożarną oraz kilka funkcji robót publicznych, takich jak wywóz śmieci i utrzymanie chodników.

Czytaj więcej: Wyniki badania obywatelskiego 2017

Informacja publiczna

Miasto zapewnia wiele możliwości interakcji z mieszkańcami i mediami, dostarczając informacje i odpowiadając na prośby. Oprócz strony internetowej miasta, znaczna obecność w mediach społecznościowych jest utrzymywana za pośrednictwem ośmiu Facebook strony i Twitter strona. Kwartalnik e-biuletyn jest rozpowszechniany drogą elektroniczną.