Miasto Sevierville - Logo

Zasady ADA

Publikacje miasta Sevierville muszą zawierać dane kontaktowe w przypadku pytań lub próśb o zakwaterowanie w związku z odpowiednim programem. Należy używać znormalizowanego języka.

Wdrożono formalną procedurę „Wniosku o zakwaterowanie”, a informacje są dostępne na stronie internetowej miasta Sevierville. Procedura ta pomaga we wprowadzaniu uzasadnionych modyfikacji programów, tak aby były one dostępne dla każdego. Aby pobrać plik PDF z Polityką dotyczącą dyskryminacji osób niepełnosprawnych miasta Sevierville, kliknij poniższy link:

pdf Formularz wniosku o zakwaterowanie ADA (31 KB)

Można też skorzystać z formularza online, klikając poniższy link:

Formularz wniosku o zakwaterowanie online ADA

W Urzędach Miejskich regularnie przeprowadzane są szkolenia, których celem jest edukacja pracowników w zakresie przyjmowania wniosków i dokonywania odpowiednich modyfikacji programów i usług w celu zapewnienia skutecznej komunikacji. Procedura ta określa niezbędne terminy realizacji wniosków. Zapytania o pomoc i usługi pomocnicze można składać także telefonicznie lub e-mailem.

Wdrożono formalną procedurę składania skarg, a formularze są dostępne na stronie internetowej miasta Sevierville. Procedura ta zapewnia obywatelom możliwość odwołania się, jeśli wnioski o zakwaterowanie nie zostaną rozpatrzone w sposób zadowalający obywateli.

pdf Polityka ADA dotycząca dyskryminacji osób niepełnosprawnych (374 KB)

Można też skorzystać z formularza online, klikając poniższy link:

Polityka ADA dotycząca dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i formularz skargi online

Skontaktuj się z nami

Koordynator AD, Lucas Munasque, Asystent Kierownika projektu

Michaela Sampsona, Koordynator Robót Publicznych

Boba Moncriefa, Kierownik Usług Centralnych/Kierownik Projektu

Rebeka Nowak, Koordynator Ryzyka

Krystyna Ward, Menedżer Zasobów Ludzkich

Dawid Kurd, Menedżer urządzeń

Karol Walenty, Urzędnik Budowlany

Barbary Mattern, Woda/Kanalizacja

Beth Penland, Parki i rekreacja

Trudy Rioza, Policja

J.C. Greena, Ogień

Sara Duncan, Finanse

John Sullivan, Centrum kongresowe/golf

Bulwar Gary'ego Wade'a 120.
Sevierville, TN 37862
Telefon: 865.453.5504