Miasto Sevierville - Logo

ADA

Miasto Sevierville przestrzega polityki pełnej dostępności i niedyskryminacji w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Miasto zobowiązuje się do przestrzegania intencji i ducha amerykańskiej ustawy o osobach niepełnosprawnych (ADA) oraz sekcji 504 ustawy o rehabilitacji z 1973 r., które zabraniają dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w zakresie dostępu do programów miejskich, dostępu do nich lub korzystania z nich , usług lub działań, w najszerszym możliwym zakresie. Każdy pracownik Miasta jest odpowiedzialny za współpracę na rzecz osiągnięcia tego celu.

Miasto Sevierville przeprowadzi samoocenę pod kątem zgodności z ADA/504 w ramach projektu dostępności publicznej. Obszary, które należy uwzględnić w ramach samooceny, obejmują:

  • Przegląd zasad i praktyk
  • Ocena komunikacji
  • Ankieta architektoniczna
  • Programy i dostępność obiektów

  pdf Plan samooceny i przejścia ADA w Sevierville (ostateczny) (34.02 MB)

Skontaktuj się z nami

Koordynator AD, Lucas Munasque, Asystent Kierownika projektu

Michaela Sampsona, Koordynator Robót Publicznych

Boba Moncriefa, Kierownik Usług Centralnych/Kierownik Projektu

Rebeka Nowak, Koordynator Ryzyka

Krystyna Ward, Menedżer Zasobów Ludzkich

Dawid Kurd, Menedżer urządzeń

Karol Walenty, Urzędnik Budowlany

Barbary Mattern, Woda/Kanalizacja

Beth Penland, Parki i rekreacja

Trudy Rioza, Policja

J.C. Greena, Ogień

Sara Duncan, Finanse

John Sullivan, Centrum kongresowe/golf

Bulwar Gary'ego Wade'a 120.
Sevierville, TN 37862
Telefon: 865.453.5504