Miasto Sevierville - Logo

Co to jest podatek hotelowy?

Turystyka jest głównym motorem gospodarczym Sevierville i hrabstwa Sevier. Miasto Sevierville od wielu lat stara się zwiększyć inwestycje w turystykę. Aby skutecznie rozwijać tę niezwykle ważną branżę, Miasto inwestuje znaczne środki w działania związane z turystyką. Podatki hotelowe składają się z trzech oddzielnych podatków: podatku od restauracji w wysokości 2%, podatku od rozrywki w wysokości 2% i podatku od zakwaterowania w wysokości 3%. Rozporządzeniem dwie trzecie przewidywanych dochodów z tych podatków przeznaczone jest na reklamę w turystyce i wydatki na infrastrukturę związaną z turystyką.

Skontaktuj się z nami

hospitalitytax@seviervilletn.org

PO Box 5500
Sevierville, TN 37864-5500
Telefon: 865-453-5504

Zapisz teraz

Zgłoś tutaj swój 2% podatek od restauracji, rozrywek i zakwaterowania