Miasto Sevierville - Logo

Detektyw SPD Absolwenci Krajowej Akademii Medycyny Sądowej

Opublikowano 03.


Detektyw SPD Kinsley Prevatt ukończył w piątek 15 marca Narodową Akademię Medycyny Sądowej Uniwersytetu Tennessee.

National Forensic Academy (NFA) to intensywny 10-tygodniowy program szkoleniowy mający na celu zaspokojenie potrzeb organów ścigania w zakresie identyfikacji, gromadzenia i zabezpieczania dowodów. NFA wykorzystuje program nauczania opracowany przez czołowych praktyków medycyny sądowej z całych Stanów Zjednoczonych.


„NFA to najważniejszy program kryminalistyczny dotyczący egzekwowania prawa” – powiedział zastępca szefa SPD Sam Hinson. „Szkolenie znacznie zwiększy umiejętności śledcze detektywa Prevatta i będzie cenne dla całego wydziału”.


Uczestnicy stają przed wyzwaniem w zakresie różnych dyscyplin poprzez nauczanie w klasie, zajęcia laboratoryjne i praktyki terenowe na specjalistycznych kursach. Uczestnicy Akademii przystępują do pisemnych i stacjonarnych egzaminów kompetencyjnych, potwierdzających opanowanie poszczególnych obszarów tematycznych. Celem Akademii jest przygotowanie śledczych do rozpoznania kluczowych elementów oraz usprawnienie procesu odzyskiwania i składania dowodów.
Więcej informacji na temat NFA można znaleźć na stronie https://leic.tennessee.edu/.../national-forensic-academy/.