Miasto Sevierville - Logo

Grupa badawcza

W październiku miasto zorganizowało trzy grupy fokusowe. Grupy obejmowały grupę użytkowników Parks & Recreation, grupę użytkowników A i grupę użytkowników B.

Komentarze grup fokusowych