Miasto Sevierville - Logo

Zgłoś problem

Wyślij e-mail, aby zgłosić problem do miasta Sevierville tutaj

Zgłoś problem lub złóż wniosek o usługę.

Skontaktuj się z nami!

Pozostań w kontakcie z miastem na Facebooku i X.

Ubezpieczenia, emerytury i świadczenia

Miasto Sevierville oferuje pakiet świadczeń swoim pracownikom pełnoetatowym. Świadczenia te obejmują płatne ubezpieczenie medyczne i dentystyczne, ubezpieczenie na życie, krótkotrwałą niezdolność do pracy oraz płatne urlopy. Po zatrudnieniu pracownicy miasta są automatycznie rejestrowani w skonsolidowanym systemie emerytalnym TN. Urlop urlopowy naliczany jest według stawki zależnej od stażu pracy. Zwolnienie lekarskie przysługuje 1 dzień w miesiącu.

ZOBACZ WIĘCEJ dotyczące pracy na rzecz miasta Sevierville i świadczeń pracowniczych w pełnym wymiarze godzin.

pdf Regulamin personalny (899 KB)

Najnowsze wieści

Nadchodzące wydarzenia

15 kwietnia
Spotkanie Zarządu Piwa
Data 04.15.2024 11: 30 am
15 kwietnia
Warsztaty BMA
Data 04.15.2024 3: 30 pm
15 kwietnia
16 kwietnia
Spotkanie PBA
Data 04.16.2024 2: 00 pm
2 Maja
Posiedzenia Komisji Planowania
Data 05.02.2024 5: 00 pm

Skontaktuj się z nami

Boba Stahlke’a, Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefon: 865.453.5506

Kalendarz miejski